lu.se

Studentinflytande

Som student kan du vara med och påverka din utbildning och din och andras situation. Ett sätt är att engagera sig som kursombud på den institution där man studerar, ett annat är att bli aktiv medlem inom sin studentkår.

Inom humaniora och teologi finns studeranderepresentanter i institutionsstyrelserna och i områdets beslutande och beredande organ.

Som student vid humanistiska och teologiska studentkåren representeras du av Humanistiska och teologiska studentkåren. Studentkåren är de som väljer studeranderepresentanterna i de olika organen.

Du blir automatiskt medlem i studentkåren genom att att bli medlem i Studentlund där det även ingår medlemskap i Akademiska föreningen och nation. Alltså ett medlemskap som ger dig tillgång till hela studentlivet.

Du finner Humanistiska och teologiska studentkårens kansli i Absalonhuset på SOL-centrum. Du är alltid välkommen förbi vårt kansli på våra expedtionstider på tisdagar och fredagar 11-13. Övriga tider är det bara att knacka på och se om vi är på plats!

Vi bjuder självklart på en kopp kaffe!Presidiet 16/17. Från vänster: Sissela, Amanda och Daniel

Kontaktinformation

Humanistiska och teologiska studentkåren

E-postadress: expHTS.luse
Expedition Tel: 046-222 39 27
Hemsida: www.htslund.se

Besöksadress
SOL-centrum
Absalon, nedre botten
Helgonabacken 12

 

PRESIDIET 16/17

Amanda Bjernestedt
Kårordförande
ordf@hts.lu.se
0704432182

Sissela Sjöberg
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar
vkos@hts.lu.se
0704539819

Daniel Kraft
Vice kårordförande med utbildningsansvar
vkou@hts.lu.se
0738755744

Besöksadress
SOL-centrum
Absalon, nedre botten
Helgonabacken 12

Relaterad information