lu.se

Kontakt HT-Internationella kontoret

Kontaktuppgifter

Fakulteternas Internationella kontor stödjer institutionerna i deras internationaliseringsprocess.
 
Kontoret hanterar bland annat internationella mobilitetsavtal och handlägger personal- och läraruppdrag samt studentmobilitet (in- och utresande utbytesstudenter).
 
Fakulteternas SAS-kurser (Special Area Studies) koordineras också härifrån

Postadress

HT-Internationella kontoret
Box 201
221 00 Lund

Besöksadress

SOL-Centrum (Språk- och litteraturcentrum)
Sölvegatan 13 A
Rum A141 - A143
223 62 Lund


Fanni Faegersten
Internationell handläggare:
Fanni.Faegerstenht.luse
tel: 046 - 222 8773

Inari Johansson
Internationell handläggare
inari.johanssonht.luse
tel: 046-222 8075

 

Katarina Wingkvist (tjänstledig t.o.m. 25 september)
Internationell handläggare:
Katarina.Wingkvistht.luse
tel: 046 - 222 8075

Lu Yi Nilsson (tjänstledig t.o.m. 25 september)
Internationell administratör:
Lu_Yi.Nilssonht.luse
tel: 046 - 222 3424

 

Så här hittar du hit

Karta

Fanni Faegersten

Fanni Faegersten

Inari Johansson

Katarina Wingkvist