lu.se

Studievägledning

Studievägledarna ger råd, stöd och information om utbildningsval, upplägg av studier, studieteknik, utlandsstudier, bekymmer som kan uppstå under studietiden, examination o.s.v.
Studievägledarna på Lunds universitet har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Vid frågor av allmän karaktär kan du alltid vända dig till Lunds universitets allmänna studievägledning medan om dina frågor kräver ämnesspecifik kompetens är det bra att vända sig till ditt ämnes studievägledare.
 

Kontakta studievägledaren för det ämne du är intresserad av:

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

 • Religionsvetenskap och teologi

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Religionshistoria
Islamologi
Judaistik
Religionsbeteendevetenskap

Bibelvetenskap
Gamla testamentets exegetik
Nya testamentets exegetik

Kyrko- och missionsstudier
Kyrkohistoria
Missionsvetenskap med ekumenik
Praktisk teologi

Tros- och livsåskådningsvetenskap
Religionsfilosofi
Etik
Systematisk teologi

 • Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi
 • Masterprogram i teologi och religionsvetenskap


Institutionen för arkeologi och antikens historia

 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Arkeologi
 • Arkeologi - teori och praktik (masterprogram)
 • Historisk arkeologi
 • Historisk osteologi

 

Institutionen för kulturvetenskaper

 • Master of Applied Cultural Analysis
 • Arkivvetenskap
 • Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Bokhistoria
 • Kandidatprogram i digitala kulturerEtnologi
 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Humanistisk informatik
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Intermediala studier
 • Konsthistoria och visuella studier
 • Kulturadministration
 • Kandidatprogram i modevetenskap
 • Museologi
 • Musikvetenskap
 • Master in Visual Culture

 

Institutionen för utbildningsvetenskap

 • Ämneslärarutbildningen 270-330 hp

               - inr. grundskola 7-9

               - inr. gymnasieskola

 • KPU,kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp


Filosofiska institutionen

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap
 • Praktisk filosofi
 • Teoretisk filosofi
 • Vetenskaplig grundkurs


Historiska institutionen

 • Historia
 • Masterprogrammet historiska studier
 • Mänskliga rättighetsstudier
 • Kandidatprogram i mänskliga rättighetsstudier


Språk- och litteraturcentrum (SOL)

 • Arabiska
 • Kandidatprogram i arabiska studier
 • Barnlitteratur
 • Danska
 • Engelska
 • Kandidatprogram i Europakunskap
 • Master of Arts Programme in European Studies
 • Master in Film and Media Producing
 • Filmvetenskap
 • Franska
 • Grekiska
 • Hebreiska
 • Isländska
 • Italienska
 • Japanska
 • Jiddisch
 • Kinesiska
 • Latin
 • Lingvistik
 • Masterprogram i Litteratur - Kultur - Medier
 • Litteraturvetenskap
 • Litterärt skapande: Författarskolan
 • Mellanösternkunskap
 • Nygrekiska
 • Polska
 • Rumänska
 • Ryska
 • Spanska
 • Masterprogram i språk - språkvetenskap
 • Svenska
 • Teatervetenskap: Teaterns teori och praktik
 • Tyska
 • Öst- och centraleuropakunskap
 • Öst- och sydöstasienkunskap
 • Programmet för Öst- och Sydöstasienkunskap, japanska

 

Institutionen för kommunikation och medier (tillsammans med samhällsvetenskapliga fakulteten)

 • Kandidatprogram i journalistik
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (ges av samhällsvetenskapliga fakulteten)
 • Mediehistoria (tidigare Pressvetenskap)
 • Retorik