lu.se

Partneruniversitet

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har partneruniversitet både i och utanför Europa.

Vårterminens ansökan

Under vårterminen utlyser vi platser i Europa och restplatser utanför Europa. Om du vill åka på utbytesstudier inom Europa räcker det ofta att du söker terminen innan du vill åka, men du måste vara medveten om att en del av platserna kan ta slut efter vårens utlysning.

Höstterminens ansökan

Under höstterminen utlyser vi dels platser utanför Europa, i t. ex. Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och dels restplatser i Europa. Om du blir nominerad till ett utomeuropeiskt universitet brukar det dröja  minst ett år innan du kan påbörja dina studier utomlands. Om du blir nominerad till ett universitet i Europa brukar du kunna åka följande termin.

Observera att det kan variera vilka universitet som går att söka från gång till gång. Detta får du reda på efter att ansökningsomgången har öppnats.

University of California och sommarkurser

Om du vill söka utbytesstudier till University of California eller sommarkurser ska du vända dig till UC Study Center respektive International Desk på Externa relationer.

Mer information hittar du på: