lu.se

Utbildningsutbud

Religionsvetenskap och teologi

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2018höst 2018
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Luther - en protestant i tiden, 7,5 hp (CTRB17)vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan, 15 hp (CTRB44)vår 2018
Religious Studies and Theology: Children of Abraham, 7,5 hp (CTRB55)
Religionsvetenskap och teologi: Förintelsen i korsets skugga - Antisemitismens framväxt och konsekvenser, 7,5 hp (TEOB16)vår 2018
Religion and Politics, 7,5 hp (SASH49)höst 2018
The Religious Impact of Migration in Sweden, 7,5 hp (SASH76)vår 2018
Paganism Revived - The New Religions of Today, 7,5 hp (SASH84)vår 2018
Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter, 7,5 hp (CTRB18)vår 2018
När Gud tar plats - dagsaktuella debatter om religion, 7,5 hp (CTRB40)sommar 2018
Avancerad nivå
Religionsvetenskap och teologi: Religion, tradition och kommunikation, 15 hp (CTRR12)höst 2018
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning, 15 hp (CTRR30)höst 2018
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2018
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2018höst 2018
Religious Studies and Theology: Space, Art, and Identity in Synagogue, Church, and Mosque, 15 hp (CTRR10)vår 2018
Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus, 7,5 hp (CTRR33)höst 2018