lu.se

Utbildningsutbud

Religionsbeteendevetenskap

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2017höst 2017
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)vår 2017höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBB03)vår 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBD03)vår 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, 7,5 hp (RHBB31)vår 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, 7,5 hp (RHBB32)vår 2017
Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RBVB13)vår 2017
Religionsbeteendevetenskap: Introduktion till religionssociologi, 7,5 hp (RBVB36)vår 2017
Religionsbeteendevetenskap: Uppsatskurs, 7,5 hp (RBVB37)vår 2017
Religionsbeteendevetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (RBVK03)höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC13)höst 2017
Religionsbeteendevetenskap: Fördjupningskurs, 7,5 hp (RBVC13)höst 2017
Religionsbeteendevetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (RBVK13)höst 2017
Avancerad nivå
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12)höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II, 15 hp (RHBR46)vår 2017höst 2017
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2017
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2017höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RHBM56)vår 2017höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen, 15 hp (RHBM66)vår 2017höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen, 30 hp (RHBM76)vår 2017höst 2017