lu.se

Utbildningsutbud

Bibelvetenskap

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2017höst 2017
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (BIVB23)vår 2017
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (BIVD23)vår 2017
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II, 15 hp (BIVB25)höst 2017
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II, 15 hp (BIVB26)höst 2017
Bibelvetenskap: Bibliska huvudtankar, 15 hp (BIVB22)
Bibelvetenskap: Bibliska huvudtankar, 15 hp (BIVD22)
Bibelvetenskap: Gamla Testamentet på grundspråk - fördjupningskurs, 15 hp (BIVC15)vår 2017
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs, 15 hp (BIVC16)vår 2017
Bibelvetenskap: Bibeln i översättning - fördjupningskurs, 15 hp (BIVC14)vår 2017
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs, 15 hp (BIVC17)
Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (BIVK10)höst 2017
Avancerad nivå
Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (BIVR12)höst 2017
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2017
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - avancerad kurs II, 15 hp (BIVR22)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (BIVM51)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (BIVM61)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (BIVM71)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - avancerad kurs II, 15 hp (BIVR23)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (BIVM52)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (BIVM62)vår 2017höst 2017
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (BIVM72)vår 2017höst 2017