lu.se

Utbildningsutbud

Ämneslärarutbildningen

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Engelska III:b, 7,5 hp (ÄENA61)vår 2017
Engelska III, 15 hp (ÄENA62)
Engelska 1, 30 hp (ÄENB11)
Engelska II, 15 hp (ÄENB22)vår 2017
Engelska III, 15 hp (ÄENB33)vår 2017
Engelska 4, 30 hp (ÄENC51)höst 2017
Engelska 1, 30 hp (ÄEND01)höst 2017
Engelska II, 15 hp (ÄEND02)vår 2017
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA11)
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs, 30 hp (ÄFRA12)vår 2017
Franska: Franska 1 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA21)
Franska III, 30 hp (ÄFRA51)höst 2017
Franska 1, 30 hp (ÄFRD01)höst 2017
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYA11)
Fysik II, 15 hp (ÄFYA22)vår 2017
Fysik: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYB23)
Fysik 3: Kvantfysik med didaktik, 30 hp (ÄFYC01)vår 2017höst 2017
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD01)höst 2017
Fysik II, 15 hp (ÄFYD02)vår 2017
Fysik 3: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYD03)
Historia IV, 30 hp (ÄHIA51)höst 2017
Historia III:b, 7,5 hp (ÄHIA61)vår 2017
Historia III:b, 15 hp (ÄHIA62)
Historia 1, 30 hp (ÄHIB11)
Historia II, 15 hp (ÄHIB22)vår 2017
Historia III, 15 hp (ÄHIB23)vår 2017
Historia 1, 30 hp (ÄHID01)höst 2017
Historia 2, 15 hp (ÄHID02)
Historia 3, 15 hp (ÄHID03)
Historia 4, 30 hp (ÄHID04)
Italienska 1: Italienska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄITA11)
Italienska II, 30 hp (ÄITA22)vår 2017
Italienska III, 30 hp (ÄITA51)höst 2017
Italienska 1, 30 hp (ÄITD01)höst 2017
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA12)
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA22)
Kinesiska 3 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA33)höst 2017
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKID01)höst 2017
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAA22)vår 2017
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAA33)vår 2017
Matematik 4 med matematisk statistik för ämneslärare, 30 hp (ÄMAA51)höst 2017
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAB11)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAD01)höst 2017
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAD02)
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAD03)
Religionskunskap II, 30 hp (ÄREA22)
Religionskunskap II, 7-9, 7,5 hp (ÄREA82)
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD01)höst 2017
Samhällskunskap 1: samhällsteori, 15 hp (ÄSHA11, ALS100)
Samhällskunskap 2: demokrati som idé och praktik, 15 hp (ÄSHA12, ALS200)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHA52)höst 2017
Samhällskunskap 8. Makt och demokrati, 15 hp (ÄSHA53)höst 2017
Samhällsekonomi för lärare, 15 hp (ÄSHB23)vår 2017
Det senmoderna samhällets utmärkande drag, 7,5 hp (ÄSHB24)vår 2017
Det senmoderna samhällets utmärkande drag - tillämpad analys, 7,5 hp (ÄSHB25)vår 2017
Samhällskunskap 6 - Samhälle och rum, 7,5 hp (ÄSHB51)höst 2017
Spanska 1, 30 hp (ÄSPA11)
Spanska II, 30 hp (ÄSPA12)vår 2017
Spanska III, 30 hp (ÄSPA51)höst 2017
Spanska II, 30 hp (ÄSPB12)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD01)höst 2017
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (ÄSSA82)vår 2017
Svenska 1, 30 hp (ÄSVA11)
Svenska 2, 15 hp (ÄSVB22)vår 2017
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVB51)
Svenska 3:b, skrivande i skolan, 7,5 hp (ÄSVB61)vår 2017
Svenska 3, 15 hp (ÄSVC33)vår 2017
Svenska IV, GY, med språksociologi, 30 hp (ÄSVC51)höst 2017
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVC52)höst 2017
Svenska 1, 30 hp (ÄSVD01)höst 2017
Svenska 2, 15 hp (ÄSVD02)vår 2017
Tyska 1, 30 hp (ÄTYA11)
Tyska II, 30 hp (ÄTYA12)vår 2017
Tyska III, 30 hp (ÄTYA33)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA51)höst 2017
Tyska 1, 30 hp (ÄTYD01)höst 2017
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande, 7,5 hp (ÄUVA64)vår 2017
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen, 7,5 hp (ÄUVB11)
Kognition, språk, utveckling och lärande, 7,5 hp (ÄUVB12)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVB53)vår 2017höst 2017
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVB55)vår 2017höst 2017
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen (UVK 1), 7,5 hp (ÄUVD01)vår 2017
Kognition, utveckling och lärande (UVK2), 7,5 hp (ÄUVD02)vår 2017
VFU 1, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA11)höst 2017
VFU II, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA12)höst 2017
Verksamhetsförlagd utbildning I, GY-inriktning, 7,5 hp (ÄVFA21)vår 2017
Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFB12)
Avancerad nivå
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄENM92)vår 2017
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, åk 7-9, 30 hp (ÄHIM91)höst 2017
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄHIM92)vår 2017
Italienska: Självständigt arbete i italienska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄITM92)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPM22)
Professionensutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPM33)vår 2017
Verksamhetsförlagd utbildning: Undervisning och professionsutveckling, 15 hp (ÄKPM34)
Professionsutveckling och individuellt lärande - Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp (ÄKPM35)vår 2017
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPN01)vår 2017
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPN02)höst 2017
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPQ11)vår 2017
Samhällskunskap: Examensarbete, 30 hp (ÄSHM91)höst 2017
Samhällskunskap: Examensarbete GY, 30 hp (ÄSHM92)vår 2017höst 2017
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄSVM91)höst 2017
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSVM92)vår 2017höst 2017
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN86)vår 2017höst 2017
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN88)vår 2017höst 2017
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp (ÄUVP67)vår 2017
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN13)vår 2017
Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN14)vår 2017
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN22)vår 2017
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN23)höst 2017
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN24)höst 2017
Övrigt
Ämnesdidaktik religionskunskap, 7,5 hp (ÄRE05L)vår 2017