lu.se

Utbildningsutbud

Ämneslärarutbildningen

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Engelska III:b, 7,5 hp (ÄENA61)
Engelska III, 15 hp (ÄENA62)
Engelska 1, 30 hp (ÄENB11)
Engelska II, 15 hp (ÄENB22)
Engelska III, 15 hp (ÄENB33)
Engelska 4, 30 hp (ÄENC51)höst 2017
Engelska 1, 30 hp (ÄEND01)höst 2017
Engelska II, 15 hp (ÄEND02)
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA11)
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs, 30 hp (ÄFRA12)
Franska: Franska 1 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA21)
Franska III, 30 hp (ÄFRA51)höst 2017
Franska 1, 30 hp (ÄFRD01)höst 2017
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYA11)
Fysik II, 15 hp (ÄFYA22)
Fysik: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYB23)
Fysik 3: Kvantfysik med didaktik, 30 hp (ÄFYC01)höst 2017
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD01)höst 2017
Fysik II, 15 hp (ÄFYD02)
Fysik 3: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYD03)
Historia IV, 30 hp (ÄHIA51)höst 2017
Historia III:b, 7,5 hp (ÄHIA61)
Historia III:b, 15 hp (ÄHIA62)
Historia 1, 30 hp (ÄHIB11)
Historia II, 15 hp (ÄHIB22)
Historia III, 15 hp (ÄHIB23)
Historia 1, 30 hp (ÄHID01)höst 2017
Historia 2, 15 hp (ÄHID02)
Historia 3, 15 hp (ÄHID03)
Historia 4, 30 hp (ÄHID04)
Italienska 1: Italienska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄITA11)
Italienska II, 30 hp (ÄITA22)
Italienska III, 30 hp (ÄITA51)höst 2017
Italienska 1, 30 hp (ÄITD01)höst 2017
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA12)
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA22)
Kinesiska 3 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA33)höst 2017
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKID01)höst 2017
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAA22)
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAA33)
Matematik 4 med matematisk statistik för ämneslärare, 30 hp (ÄMAA51)höst 2017
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAB11)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAD01)höst 2017
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAD02)
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAD03)
Religionskunskap II, 30 hp (ÄREA22)
Religionskunskap II, 7-9, 7,5 hp (ÄREA82)
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD01)höst 2017
Samhällskunskap 1: samhällsteori, 15 hp (ÄSHA11, ALS100)
Samhällskunskap 2: demokrati som idé och praktik, 15 hp (ÄSHA12, ALS200)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHA52)höst 2017
Samhällskunskap 8. Makt och demokrati, 15 hp (ÄSHA53)höst 2017
Samhällsekonomi för lärare, 15 hp (ÄSHB23)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag, 7,5 hp (ÄSHB24)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag - tillämpad analys, 7,5 hp (ÄSHB25)
Samhällskunskap 6 - Samhälle och rum, 7,5 hp (ÄSHB51)höst 2017
Spanska 1, 30 hp (ÄSPA11)
Spanska II, 30 hp (ÄSPA12)
Spanska III, 30 hp (ÄSPA51)höst 2017
Spanska II, 30 hp (ÄSPB12)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD01)höst 2017
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (ÄSSA82)
Svenska 1, 30 hp (ÄSVA11)
Svenska 2, 15 hp (ÄSVB22)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVB51)
Svenska 3:b, skrivande i skolan, 7,5 hp (ÄSVB61)
Svenska 3, 15 hp (ÄSVC33)
Svenska IV, GY, med språksociologi, 30 hp (ÄSVC51)höst 2017
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVC52)höst 2017
Svenska 1, 30 hp (ÄSVD01)höst 2017
Svenska 2, 15 hp (ÄSVD02)
Tyska 1, 30 hp (ÄTYA11)
Tyska II, 30 hp (ÄTYA12)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA33)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA51)höst 2017
Tyska 1, 30 hp (ÄTYD01)höst 2017
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande, 7,5 hp (ÄUVA64)
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen, 7,5 hp (ÄUVB11)
Kognition, språk, utveckling och lärande, 7,5 hp (ÄUVB12)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVB53)höst 2017
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVB55)höst 2017
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen (UVK 1), 7,5 hp (ÄUVD01)
Kognition, utveckling och lärande (UVK2), 7,5 hp (ÄUVD02)
VFU 1, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA11)höst 2017
VFU II, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA12)höst 2017
Verksamhetsförlagd utbildning I, GY-inriktning, 7,5 hp (ÄVFA21)
Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFB12)
Avancerad nivå
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄENM92)
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, åk 7-9, 30 hp (ÄHIM91)höst 2017
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄHIM92)
Italienska: Självständigt arbete i italienska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄITM92)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPM22)
Professionensutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPM33)
Verksamhetsförlagd utbildning: Undervisning och professionsutveckling, 15 hp (ÄKPM34)
Professionsutveckling och individuellt lärande - Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp (ÄKPM35)
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPN01)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPN02)höst 2017
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPQ11)
Samhällskunskap: Examensarbete, 30 hp (ÄSHM91)höst 2017
Samhällskunskap: Examensarbete GY, 30 hp (ÄSHM92)höst 2017
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄSVM91)höst 2017
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSVM92)höst 2017
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN86)höst 2017
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN88)höst 2017
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp (ÄUVP67)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN13)
Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN14)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN22)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN23)höst 2017
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN24)höst 2017
Övrigt
Ämnesdidaktik religionskunskap, 7,5 hp (ÄRE05L)