lu.se

Utbildningsutbud

Ämneslärarutbildningen

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Engelska III:b, 7,5 hp (ÄENA61)vår 2018
Engelska III, 15 hp (ÄENA62)
Engelska 1, 30 hp (ÄENB11)
Engelska II, 15 hp (ÄENB22)
Engelska III, 15 hp (ÄENB33)vår 2018
Engelska 4, 30 hp (ÄENC51)höst 2018
Engelska 1, 30 hp (ÄEND01)höst 2018
Engelska II, 15 hp (ÄEND02)vår 2018
Engelska 3, 15 hp (ÄEND03)vår 2018
Engelska IV, 30 hp (ÄEND04)höst 2018
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA11)
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs, 30 hp (ÄFRA12)
Franska: Franska 1 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA21)
Franska III, 30 hp (ÄFRA51)
Franska 1, 30 hp (ÄFRD01)höst 2018
Franska 2, 30 hp (ÄFRD02)vår 2018
Franska 3, 30 hp (ÄFRD04)höst 2018
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYA11)
Fysik II, 15 hp (ÄFYA22)
Fysik: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYB23)
Fysik 3: Kvantfysik med didaktik, 30 hp (ÄFYC01)
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD01)höst 2018
Fysik II, 15 hp (ÄFYD02)vår 2018
Fysik 3: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYD03)vår 2018
Fysik 4, 30 hp (ÄFYD04)höst 2018
Historia IV, 30 hp (ÄHIA51)
Historia III:b, 7,5 hp (ÄHIA61)vår 2018
Historia III:b, 15 hp (ÄHIA62)
Historia 1, 30 hp (ÄHIB11)
Historia II, 15 hp (ÄHIB22)
Historia III, 15 hp (ÄHIB23)vår 2018
Historia IV, 30 hp (ÄHIB51)höst 2018
Historia 1, 30 hp (ÄHID01)höst 2018
Historia 2, 15 hp (ÄHID02)vår 2018
Historia 3, 15 hp (ÄHID03)vår 2018
Historia 4, 30 hp (ÄHID04)höst 2018
Italienska 1: Italienska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄITA11)
Italienska II, 30 hp (ÄITA22)
Italienska III, 30 hp (ÄITA51)
Italienska 1, 30 hp (ÄITD01)höst 2018
Italienska III, 30 hp (ÄITD04)
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA12)
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA22)
Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA33)
Kinesiska 1 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID01)höst 2018
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID02)vår 2018
Kinesiska 3, 30 hp (ÄKID04)höst 2018
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAA22)
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAA33)
Matematik 4 med matematisk statistik för ämneslärare, 30 hp (ÄMAA51)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAB11)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAD01)höst 2018
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAD02)vår 2018
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAD03)vår 2018
Matematik 4, 30 hp (ÄMAD04)höst 2018
Religionskunskap II, 30 hp (ÄREA22)
Religionskunskap II, 7-9, 7,5 hp (ÄREA82)
Religionskunskap 1, 30 hp (ÄRED01)höst 2018
Religionskunskap 3, 30 hp (ÄRED04)höst 2018
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD01)
Svenska som andraspråk 2, 15 hp (ÄSAD02)vår 2018
Svenska som andraspråk 3, 15 hp (ÄSAD03)vår 2018
Svenska som andraspråk 4, 30 hp (ÄSAD04)höst 2018
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD11)höst 2018
Samhällskunskap 1: samhällsteori, 15 hp (ÄSHA11, ALS100)
Samhällskunskap 2: demokrati som idé och praktik, 15 hp (ÄSHA12, ALS200)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHA52)
Samhällskunskap 8. Makt och demokrati, 15 hp (ÄSHA53)höst 2018
Samhällsekonomi för lärare, 15 hp (ÄSHB23)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag, 7,5 hp (ÄSHB24)vår 2018
Det senmoderna samhällets utmärkande drag - tillämpad analys, 7,5 hp (ÄSHB25)vår 2018
Samhällskunskap 6 - Samhälle och rum, 7,5 hp (ÄSHB51)höst 2018
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHB52)höst 2018
Spanska 1, 30 hp (ÄSPA11)
Spanska II, 30 hp (ÄSPA12)
Spanska III, 30 hp (ÄSPA51)
Spanska II, 30 hp (ÄSPB12)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD01)höst 2018
Spanska II, 30 hp (ÄSPD02)
Spanska III, 30 hp (ÄSPD04)
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (ÄSSA82)
Andraspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp (ÄSSB82)vår 2018
Svenska 1, 30 hp (ÄSVA11)
Svenska 2, 15 hp (ÄSVB22)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVB51)
Svenska 3:b, skrivande i skolan, 7,5 hp (ÄSVB61)vår 2018
Svenska 3, 15 hp (ÄSVC33)vår 2018
Svenska IV, GY, med språksociologi, 30 hp (ÄSVC51)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVC52)höst 2018
Svenska 1, 30 hp (ÄSVD01)höst 2018
Svenska 2, 15 hp (ÄSVD02)vår 2018
Svenska 3, 15 hp (ÄSVD03)vår 2018
Svenska 4, 30 hp (ÄSVD04)höst 2018
Tyska 1, 30 hp (ÄTYA11)
Tyska II, 30 hp (ÄTYA12)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA33)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA51)
Tyska 1, 30 hp (ÄTYD01)höst 2018
Tyska 2, 30 hp (ÄTYD02)vår 2018
Tyska III, 30 hp (ÄTYD04)höst 2018
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande, 7,5 hp (ÄUVA64)vår 2018
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen, 7,5 hp (ÄUVB11)
Kognition, språk, utveckling och lärande, 7,5 hp (ÄUVB12)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVB53)vår 2018
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVB55)vår 2018
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen (UVK 1), 7,5 hp (ÄUVD01)vår 2018
Kognition, utveckling och lärande (UVK2), 7,5 hp (ÄUVD02)vår 2018
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVD03)höst 2018
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVD05)höst 2018
VFU 1, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA11)
VFU II, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA12)
Verksamhetsförlagd utbildning I, GY-inriktning, 7,5 hp (ÄVFA21)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFB12)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD01)höst 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD02)höst 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, GY, 7,5 hp (ÄVGD01)
Avancerad nivå
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, 7-9, 30 hp (ÄENM91)
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄENM92)vår 2018
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, åk 7-9, 30 hp (ÄHIM91)höst 2018
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄHIM92)vår 2018
Italienska: Självständigt arbete i italienska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄITM92)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPM22)
Professionensutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPM33)
Verksamhetsförlagd utbildning: Undervisning och professionsutveckling, 15 hp (ÄKPM34)
Professionsutveckling och individuellt lärande - Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp (ÄKPM35)
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPN01)vår 2018
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPN02)höst 2018
Professionsutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPN03)vår 2018
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPQ11)
Svenska som andraspråk: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSAM92)vår 2018
Samhällskunskap: Examensarbete, 30 hp (ÄSHM91)höst 2018
Samhällskunskap: Examensarbete GY, 30 hp (ÄSHM92)vår 2018höst 2018
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄSVM91)höst 2018
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSVM92)vår 2018höst 2018
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN86)vår 2018höst 2018
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN88)vår 2018höst 2018
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp (ÄUVP67)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN13)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN14)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN22)vår 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN23)höst 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN24)höst 2018
Övrigt
Ämnesdidaktik religionskunskap, 7,5 hp (ÄRE05L)vår 2018