lu.se

Utbildningsutbud

Arabiska

  Till sök!

Arabiska

Genom studier i arabiska får du en fascinerande inblick i både kultur och historia som bidrar till förståelse av den mångfacetterade verklighet som präglar Mellanöstern.

Arabiska är ett världsspråk. Det officiella språket talas i 22 arabländer, med en befolkning på över 300 miljoner. I Sverige finns det uppskattningsvis ca 200 000 arabisktalande. Arabiska är dessutom det religiösa språket för uppskattningsvis en miljard muslimer.

Hur ser studierna ut?

Undervisningen börjar på nybörjarnivå i modern standardarabiska, det vill säga det skrivna språket, utan krav på förkunskaper. Språket studeras intensivt för att på kort tid ge dig en gedigen kännedom om det skrivna språkets grammatik och aktiva muntliga och skriftliga färdigheter.

Studievägar?

Kurserna i arabiska språket kan tillsammans med kurser i Mellanösternkunskap utgöra en examen i Kandidatprogrammet i arabiska studier, 180 hp. Kurser i arabiska kan läsas på heltid och deltid.

Arbetsmarknaden?

Yrkesområden för dig som läst arabiska och/eller Mellanösternkunskap är arbete inom olika områden av svensk myndighetsutövning som t ex kommun, socialförvaltning och skolväsende. Andra yrkesområden är internationella organisationer, medling och fredsarbete, diplomati, flykting- och migrationsfrågor, turism, skönlitterär och facköversättning, kultur och fritid och utrikespolitisk analys och internationell journalistik samt tolk.

NybörjarkurserGes termin
Arabiska: Nybörjarkurs, 30 hp (ARAA10)höst 2017
Arabiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (ARAB15)höst 2017
Arabiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (ARAB16)vår 2018
Grundkurser
Arabiska: Grundkurs, 30 hp (ARAA20)vår 2018
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III, 7,5 hp (ARAC21)höst 2017
Arabiska: Kommunikativ arabiska III, 7,5 hp (ARAC22)höst 2017
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp (ARAC23)vår 2018
Arabiska: Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp (ARAC24)vår 2018
Fortsättningskurser
Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp (ARAA30)höst 2017
Arabiska: Textkurs, 7,5 hp (ARAC25)höst 2017
Arabiska: Tidningstext, 7,5 hp (ARAC26)höst 2017
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (ARAC27)höst 2017
Arabiska: Skrivprocessen, 7,5 hp (ARAC28)höst 2017
Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAC33)vår 2018
Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp (ARAC34)vår 2018
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK01)vår 2018
Arabiska: Kandidatkurs, 30 hp (ARAK10)vår 2018
Avancerad nivå
Arabisk sakprosa I, 7,5 hp (ARAN01)vår 2018
Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp (ARAN02)
Arabisk sakprosa II, 7,5 hp (ARAN03)
Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 hp (ARAN04)höst 2017
Övrigt
Arabiska: Grundkurs I, 15 hp (ARAB17)
Arabiska: Grundkurs II, 15 hp (ARAB18)
Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur, 15 hp (ARAB34)