lu.se

Utbildningsutbud

Distanskurser

  Till sök!

Ges termin
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD01)vår 2017
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD02)höst 2017
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC01)vår 2017
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC02)höst 2017
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)vår 2017höst 2017
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)vår 2017höst 2017
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA01)vår 2017höst 2017
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (YIDB01)höst 2017
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II, 15 hp (YIDB02)vår 2017
Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek i nätverkssamhället, 15 hp (ABMA14)höst 2017
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2017
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)vår 2017
Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (BBHA23)höst 2017
Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från industrialisering till digitalisering, 7,5 hp (BBHB42)vår 2017
Bokhistoria: Läsningens historia, 7,5 hp (BBHB43)vår 2017
Bokhistoria: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv, 7,5 hp (BBHB46)höst 2017
Bokhistoria: Bokens materialitet och boken som medium, 7,5 hp (BBHB47)höst 2017
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (BIVD23)vår 2017
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRD12)vår 2017höst 2017
Engelska: Grammatik och översättning, 9 hp (ENGB02)vår 2017
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA12)höst 2017
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (HISA23)höst 2017
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA11)vår 2017
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2017
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2017
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2017
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2017
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2017
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2017
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2017
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2017
Kinesiska: Grundkurs A, 15 hp (KINC03)vår 2017
Kinesiska: Grundkurs B, 15 hp (KINC04)höst 2017
Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (LIVA60)höst 2017
Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (LIVA70)höst 2017
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)vår 2017höst 2017
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBD03)vår 2017
Rumänska: Grundkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA02)vår 2017höst 2017
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)höst 2017
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (TLVD31)höst 2017
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II, 15 hp (TLVD32)vår 2017
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2017
Jiddisch: Judiska kulturella reaktioner på förintelsen, 15 hp (YIDB06)höst 2017
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs I, 15 hp (YIDB11)höst 2017
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB12)vår 2017
Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst, 15 hp (YIDB18)höst 2017
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle, 15 hp (ÖCKB12)höst 2017
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA12)vår 2017höst 2017
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (KNDA32)vår 2017
Danska: Kandidatkurs, 30 hp (NODK01)höst 2017
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2017
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (RUMA03)vår 2017höst 2017
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs, 30 hp (RUMK01)vår 2017höst 2017
Övrigt
Italienska: Fortsättningskurs i italienska med inriktning på andraspråksinlärning, 30 hp (ITAA04)höst 2017
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND11)vår 2017
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND12)höst 2017