lu.se

Utbildningsutbud

Grekiska (antik och bysantisk)

  Till sök!

Grekiska (antik och bysantisk)

Grekiska är ett språk med lång historia. De äldsta bevarade texterna skrevs för mer än 3 000 år sedan, och än idag talas grekiska. Men den antika grekiskan och dagens grekiska skiljer sig åt så mycket, att de representerar två olika ämnen: antik och bysantinsk grekiska (http://www.sol.lu.se/grekiska/) och nygrekiska (http://www.sol.lu.se/nygrekiska/), som talas idag. Under antiken skapade grekerna en högkultur med bl.a. konst, filosofi, retorik, drama och poesi, som i hög grad präglat Europas gemensamma kulturarv. Vi lever fortfarande i en begreppsvärld, som till stor del präglats av grekiska tänkare, och ser det grekiska språkets inflytande i ett stort antal lånord i svenskan och andra språk.

NybörjarkurserGes termin
Grekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (GREA01)höst 2017
Grundkurser
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa, 15 hp (GREA02)
Grekiska: Kvinnor i västerländsk historia och kulturhistoria från antiken till nutiden, 15 hp (KGHA01)
Fortsättningskurser
Grekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (GREA03)
Grekiska: Kandidatkurs, 30 hp (GREK01)
Avancerad nivå
Grekiska: Magisterkurs, 30 hp (GREM01)
Grekisk språkhistoria från antiken till nutid, 7,5 hp (GREM11)
Grekisk litteraturhistoria från antiken till nutid, 7,5 hp (GREM12)
Fördjupning i grekisk litteratur, 15 hp (GREM13)
Övrigt
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid., 15 hp (GREM14)
Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM15)
Grekisk språkhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM16)höst 2017
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)