lu.se

Utbildningsutbud

Grekiska (antik och bysantinsk)

  Till sök!

Grekiska (antik och bysantinsk)

Grekiska är ett språk med lång historia. De äldsta bevarade texterna skrevs för mer än 3 000 år sedan, och än idag talas grekiska. Men den antika grekiskan och dagens grekiska skiljer sig åt så mycket, att de representerar två olika ämnen: antik och bysantinsk grekiska (http://www.sol.lu.se/grekiska/) och nygrekiska (http://www.sol.lu.se/nygrekiska/), som talas idag. Under antiken skapade grekerna en högkultur med bl.a. konst, filosofi, retorik, drama och poesi, som i hög grad präglat Europas gemensamma kulturarv. Vi lever fortfarande i en begreppsvärld, som till stor del präglats av grekiska tänkare, och ser det grekiska språkets inflytande i ett stort antal lånord i svenskan och andra språk.

NybörjarkurserGes termin
Grekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (GREA01)
Grundkurser
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa, 15 hp (GREA02)höst 2018
Grekiska: Kvinnor i västerländsk historia och kulturhistoria från antiken till nutiden, 15 hp (KGHA01)
Fortsättningskurser
Grekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (GREA03)
Grekiska: Kandidatkurs, 30 hp (GREK01)höst 2018
Avancerad nivå
Grekiska: Magisterkurs, 30 hp (GREM01)
Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM15)vår 2019
Grekisk språkhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM16)höst 2018vår 2019
Övrigt
Fördjupning i grekisk litteratur, 15 hp (GREM13)höst 2018
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid., 15 hp (GREM14)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)