lu.se

Utbildningsutbud

Historia

  Till sök!

Historia

Ständigt möts vi av referenser till det förflutna. En historisk överblick gör det lättare att orientera sig i sin egen tid, och studier i historia ger verktyg för att beskriva, tolka och förklara förändringar. Inom ämnet studeras samhällsutvecklingens ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter. Därtill undersöks relationen mellan exempelvis olika typer av stater, organisationer, etniska och nationella grupper, generationer, klasser och kön.

GrundnivåGes termin
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp (HISA02)
Historia: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp (HISA03)höst 2017
Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 7,5 hp (HISA04)höst 2017
Historia: Modern tid, 1850-2000-tal, 7,5 hp (HISA05)höst 2017
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA12)höst 2017
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA13)vår 2017
Historia: Konkurrerande civilisationer - forntid till 1350, 9 hp (HISA14)vår 2017
Historia: Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner - 1350-1815, 7,5 hp (HISA15)vår 2017
Historia: Industri och imperier - 1815-1914, 7,5 hp (HISA16)vår 2017
Historia: Katastrofernas århundrade, 1914 till 2000-talet, 6 hp (HISA17)vår 2017
Historia: Nätbaserad kurs. Konkurrerande civilisationer - forntid till 1350, 9 hp (HISA18)
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA22)vår 2017
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (HISA23)höst 2017
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA24)höst 2017
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA25)höst 2017
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp (HISA26)höst 2017
Historia: Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp (HISA31)
Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp (HISA32)
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA34)höst 2017
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA35)
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp (HISA36)
Historia: Medeltidshistoria, 15 hp (HISB16)höst 2017
Historia: Kandidatkurs, 30 hp (HISK01)vår 2017
Historia: Kandidatkurs, 30 hp (HISK37)höst 2017
Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp (SASH63)vår 2017
Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp (SASH64)höst 2017
History of the Holocaust, 7,5 hp (SASH65)vår 2017
Avancerad nivå
Historia: Magisterkurs, 30 hp (HISP01)
Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp (HISS01)höst 2017
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp (HISS02)höst 2017
Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp (HISS03)höst 2017
Historiska studier: Praktik, 7,5 hp (HISS04)
Historia: Plats, rum, landskap. Spatiala perspektiv i historisk forskning, 7,5 hp (HISS19)höst 2017
Historia: Kroppens historia, 7,5 hp (HISS20)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1, 7,5 hp (HISS25)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2, 7,5 hp (HISS26)
Historia: Historiografisk påbyggnadskurs, 7,5 hp (HISS27)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3, 7,5 hp (HISS28)
Historia: Historiska bilder/bilder av historien, 7,5 hp (HISS29)
Historia: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (HISS31)
Historia: Examensarbete - masterkurs, 15 hp (HISS32)
Historia: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (HISS33)vår 2017
Historia: Examensarbete - magisterkurs, 30 hp (HISS40)vår 2017