lu.se

Utbildningsutbud

Kognitionsvetenskap

  Till sök!

Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar modeller för tänkandet. Kursen presenterar kognitionsvetenskapens centrala områden som omfattar hjärnans anatomi och funktionalitet, interaktion, och språk och kommunikation. Den ger en vidare fördjupning i något av kognitionsvetenskapens centrala områden, t ex kognitiv neurovetenskap eller teknikstödd kommunikation och en insikt i kognitionsvetenskapens olika metoder.

GrundnivåGes termin
Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv, 8 hp (EXTF55)
Det sociala medvetandet och design, 5 hp (EXTF76)
Kognition, 4,5 hp (TEK210)
Teknikstödd kommunikation, 7,5 hp (TEK280)vår 2017
Avancerad nivå
Kognitionsvetenskap: Introduktionskurs, 15 hp (KOGM01)höst 2017
Kognitionsvetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (KOGM20)vår 2017
Kognitionsvetenskap: Introduktion till kognitionsvetenskap, 15 hp (KOGP01)
Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp (KOGP02)höst 2017
Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation, 7,5 hp (KOGP04)
Kognitionsvetenskap: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter, 7,5 hp (KOGP05)
Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design, 7,5 hp (KOGP06)
Kognitionsvetenskap: Projekt, 7,5 hp (KOGP07)
Kognitionsvetenskap: Forskningsmetodik, 7,5 hp (KOGP08)
Kognitionsvetenskap: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP09)
Kognitionsvetenskap: Kognition, lärande och avancerad teknologi, 7,5 hp (KOGP10)
Kognitionsvetenskap: Beslutsfattande i teorin och i praktiken, 7,5 hp (KOGP11)
Kognitionsvetenskap: Centrala frågeställningar i modern komparativ kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP12)
Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv, 7,5 hp (KOGP13)höst 2017
Examensarbete i kognitionsforskning, 30 hp (TEK821)