lu.se

Utbildningsutbud

Mellanösternkunskap

  Till sök!

GrundkurserGes termin
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)vår 2017
Mellanösternkunskap: Mellanösterns historia fram till första världskriget, 7,5 hp (ARAH10)höst 2017
Fortsättningskurser
Mellanösternkunskap: Mellanösterns moderna historia från första världskriget till idag, 7,5 hp (ARAH12)höst 2017
Mellanösternkunskap: Religion och identitet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH13)vår 2017
Mellanösternkunskap: Ekonomi och samhälle i den nutida Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH14)vår 2017
Mellanösternkunskap: Mellanösterns internationella relationer, 7,5 hp (ARAH15)höst 2017
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH16)höst 2017
Mellanösternkunskap: Demokratisering i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH17)vår 2017
Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning, 7,5 hp (ARAH18)vår 2017
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAH31)vår 2017
Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK11)vår 2017
Övrigt
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAH32)
Mellanösternkunskap: Palestina-Israelkonflikten, 10 hp (ARAH36)
Mellanösternkunskap: Turkiet - historia, politik och samhällsutveckling, 10 hp (ARAH37)
Mellanösternkunskap: Kurdistan - historia och politisk utveckling, 10 hp (ARAH38)
Mellanösternkunskap: Fördjupningskurs, 30 hp (ARAH40)
Introduction to the Middle East, 7,5 hp (SASH23)höst 2017
Governance and Conflict in the Middle East, 7,5 hp (SASH38)vår 2017