lu.se

Utbildningsutbud

Mellanösternstudier

  Till sök!

GrundkurserGes termin
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)vår 2018
Mellanösternstudier: Mellanösterns historia fram till första världskriget, 15 hp (MOSE15)höst 2018
Mellanösternstudier: Mellanösterns moderna historia från första världskriget till idag, 15 hp (MOSE16)
Fortsättningskurser
Mellanösternkunskap: Religion och identitet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH13)vår 2018
Mellanösternkunskap: Ekonomi och samhälle i den nutida Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH14)vår 2018
Mellanösternkunskap: Mellanösterns internationella relationer, 7,5 hp (ARAH15)höst 2018
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH16)höst 2018
Mellanösternkunskap: Demokratisering i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH17)vår 2018
Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning, 7,5 hp (ARAH18)vår 2018
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAH31)vår 2018
Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK11)vår 2018
Övrigt
Introduction to the Middle East, 7,5 hp (SASH23)höst 2018
Governance and Conflict in the Middle East, 7,5 hp (SASH38)vår 2018