lu.se

Utbildningsutbud

Ryska

  Till sök!

Ryska

Ryssland är i dag en ekonomisk stormakt som får allt större relevans för vårt samhälle och näringsliv. Läser du till exempel ekonomi, juridik, statsvetenskap, historia eller journalistik och väljer att lära dig ryska, får du en unik merit som skiljer dig från de andra kandidaterna på arbetsmarknaden. De två nybörjarkurserna i ryska ges på halvfart, och du kan utan problem kombinera dina studier i ryska med ditt huvudämne. Du kan också välja att komplettera dina studier i ryska med någon av våra kurser i rysk kultur- eller litteraturhistoria, kurser som även riktar sig till studenter utan kunskaper i ryska språket. Dessutom har du möjlighet att kombinera dina studier i ryska med kurser i Öst- och Centraleuropas politik och samhällsliv.

NybörjarkurserGes termin
Ryska: Nybörjarkurs I, 15 hp (RYSB01)höst 2017
Ryska: Nybörjarkurs II, 15 hp (RYSB02)höst 2017
Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2, 30 hp (RYSB03)höst 2017
Grundkurser
Ryska: Grundkurs, 30 hp (RYSA10)vår 2017
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)höst 2017
Ryska: Den ryska 1800-talsromanen, 7,5 hp (RYSB13)vår 2017
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSB14)vår 2017
Fortsättningskurser
Ryska: Fortsättningskurs, 30 hp (RYSA02)
Ryska: Översättning från ryska till svenska I, 7,5 hp (RYSA04)
Ryska: Översättning från ryska till svenska II, 7,5 hp (RYSA05)
Ryska: Utlandspraktik, 30 hp (RYSE01)
Ryska: Kandidatkurs, 30 hp (RYSK02)
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15 hp (LIVR22)höst 2017
Litteratur-kultur-medier: Rysk film, 15 hp (LIVR36)
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet, 15 hp (LIVR37)vår 2017
Övrigt
Rysk grammatik och översättning till ryska, 7,5 hp (RYSA12)
Textläsning och översättning från ryska till svenska, 7,5 hp (RYSA14)vår 2017
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (RYSA15)vår 2017
Ryska: Fortsättningskurs, 30 hp (RYSA20)höst 2017
Rysk litteraturhistoria: Grundkurs, 15 hp (RYSB11)
Rysk litteraturhistoria: Fortsättningskurs, 15 hp (RYSB21)
Ryska: Rysslands idé- och kulturhistoria, 7,5 hp (RYSD01)
Ryska: Rysk film, 7,5 hp (RYSD02)
Ryska: Kandidatkurs, 30 hp (RYSK03)