lu.se

Utbildningsutbud

Svenska / Nordiska språk

  Till sök!

Svenska / Nordiska språk

Skolämnet svenska är på högskolenivå uppdelat i ämnena svenska (språklig inriktning) och litteraturvetenskap. Studierna i svenska ger dels allsidig teoretisk kunskap om svenska språket, dels skicklighet i att använda svenskan i tal och skrift. Kurserna ger också grundläggande generella kunskaper om språk och om människan som språkvarelse och vänder sig till dig som är intresserad av det språkliga perspektivet på samhälle, genus och etnicitet.

Det finns också mer praktiska kurser i svenska på olika nivåer. I dessa övas skriftliga och muntliga färdigheter parallellt med teoristudier. Kurserna Svenska för studerande med utländsk bakgrund riktar sig till den som redan har behörighet i svenska för högskolestudier (Svenska som andraspråk 3 eller TISUS) men ytterligare vill utveckla sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska. För den som inte har TISUS finns kurser i Svenska som främmande språk.

Du som vill undervisa i SFI eller skolämnet Svenska som andraspråk läser inom det närliggande ämnet Svenska som andraspråk.

Läs mer om svenskämnet på institutionens hemsida: http://www.sol.lu.se/svenska/

GrundkurserGes termin
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs, 30 hp (SVEA11)höst 2017vår 2018
Svenska: Tala, skriva, övertyga, 7,5 hp (SVEB20)
Svenska: Runologi, 7,5 hp (SVEB18)vår 2018
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp (SVEF22)höst 2017
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF23)höst 2017
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal, 7,5 hp (SVEF24)
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF25)
Fortsättningskurser
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30 hp (SVEA20)höst 2017vår 2018
Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 hp (SVEB28)höst 2017vår 2018
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs, 30 hp (SVEK11)
Språkvetenskap: Semantik och lexikologi, 7,5 hp (SVEB11)
Svenska: Svensk språkhistoria - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB13)
Svenska: Språksociologi - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB14)
Svenska: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, 7,5 hp (SVEB15)
Svenska: Litterär stilistik, 7,5 hp (SVEB19)
Svenska: Grammatisk problemlösning, 7,5 hp (SVEB21)
Språk och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEB29)höst 2017
Praktisk fornsvenska för historiker, 7,5 hp (SVEB22)
Svenska: Akademiskt skrivande, 7,5 hp (SVEB25)
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB30)höst 2017
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs, 30 hp (SVEK10)höst 2017
Avancerad nivå
Svenska: Semantik och lexikologi - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM21)
Svenska: Grammatik - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM22)
Svenska: Ordbildningsteori, 7,5 hp (SVEM24)
Svenska: Litterär stilistik - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM28)
Svenska/Nordiska språk: Specialstudium i grammatik, 7,5 hp (SVEM33)
Språk och språkvetenskap: Språkförändringsteorier, 7,5 hp (SVEM36)
Språk och språkvetenskap: Generativ syntax, 7,5 hp (SVEM37)
Språk- och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEM39)höst 2017
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation, 7,5 hp (SVEM40)vår 2018
Svenska: Texter i teori och praktik, 7,5 hp (SVEM41)
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM42)höst 2017
Svenska: Grammatik i teori och praktik, påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM43)höst 2017
Övrigt
Svenska för lärare i gymnasieskolan (ingår i Lärarfortbildningen), 30 hp (LLYU60)
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 30 hp (SVED01)höst 2017
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 15 hp (SVED02)höst 2017
Nyanlända elevers skolframgång, 7,5 hp (SVEH04)