lu.se

Utbildningsutbud

Tyska

  Till sök!

Tyska

Tyska är största språket inom EU och i Västeuropa. Det talas av ca 100 miljoner människor huvudsakligen i Tyskland, Österrike, Schweiz, Luxemburg och Liechtenstein. Tyska är också ett viktigt kontaktspråk i Östeuropa. Kurserna i tyska ger god förmåga att förstå och använda språket i tal och skrift. Dessutom förmedlar de breda kunskaper om det tyska språket, om tysk litteratur och litteraturhistoria samt om de tyskspråkiga ländernas kulturella, politiska och sociala förhållanden.

NybörjarkurserGes termin
Tyska: Nybörjarkurs, 30 hp (TYSB11)vår 2017höst 2017
Tyska: Nybörjarkurs 1, 15 hp (TYSB01)vår 2017
Tyska: Nybörjarkurs 2, 15 hp (TYSB02)vår 2017höst 2017
Grundkurser
Tyska: Grundkurs, 30 hp (TYSA01)vår 2017höst 2017
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2017
Fortsättningskurser
Tyska: Fortsättningskurs, 30 hp (TYSA21)vår 2017höst 2017
Tyska: Översättning, 4,5 hp (TYSD03)vår 2017höst 2017
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp (TYSD04)vår 2017höst 2017
Tyska: Grammatik, 4,5 hp (TYSD05)vår 2017höst 2017
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia, 7,5 hp (TYSD06)vår 2017höst 2017
Tyska: Kandidatkurs, 30 hp (TYSK01)vår 2017höst 2017
Tyska: Fördjupningskurs, 30 hp (TYSA31)vår 2017höst 2017
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning, 7,5 hp (TYSD01)vår 2017höst 2017
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs, 7,5 hp (TYSD02)vår 2017höst 2017
Avancerad nivå
Tyska: Modern språkvetenskaplig teori inom germanistiken, 7,5 hp (TYSM11)höst 2017
Tyska: Pragmatik, 7,5 hp (TYSM12)höst 2017
Tyska: Informationsstruktur, 7,5 hp (TYSM13)vår 2017
Tyska: Textanalys, 7,5 hp (TYSM14)vår 2017
Övrigt
Tyska för tekniker, 7,5 hp (GEMA25)höst 2017
Tyska: Magisterkurs, 30 hp (TYSM01)