lu.se

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

  Till sök!

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)höst 2017
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)höst 2017
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)höst 2017
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)