lu.se

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

  Till sök!

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)vår 2018höst 2018
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)