lu.se

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

  Till sök!

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)vår 2017höst 2017
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)vår 2017höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)vår 2017höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)vår 2017höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)vår 2017höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)vår 2017höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)vår 2017höst 2017
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)vår 2017höst 2017
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)vår 2017höst 2017
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)vår 2017
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)vår 2017