lu.se

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

  Till sök!

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)höst 2018
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)höst 2018
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)höst 2018
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)