lu.se

Våra ämnen

Institutionen för arkeologi och antikens historia

 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Arkeologi
 • Historisk arkeologi
 • Historisk osteologi

Filosofiska institutionen

 • Kognitionsvetenskap
 • Praktisk filosofi
 • Teoretisk filosofi

Historiska institutionen

 • Historia
 • Mänskliga rättighetsstudier

Institutionen för kulturvetenskaper

 • Arkivvetenskap
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Bokhistoria
 • Etnologi
 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Intermediala studier
 • Konsthistoria och visuella studier
 • Kulturadministration
 • Museologi
 • Musikvetenskap

Språk- och litteraturcentrum (SOL)

 • Arabiska
 • Barnlitteratur
 • Danska
 • Engelska
 • Europastudier
 • Filmvetenskap
 • Franska
 • Grekiska
 • Hebreiska
 • Isländska
 • Italienska
 • Japanska
 • Jiddisch
 • Kinesiska
 • Latin
 • Lingvistik
 • Litteraturvetenskap
 • Mellanösternkunskap
 • Nygrekiska
 • Retorik
 • Rumänska
 • Ryska
 • Spanska
 • Svenska
 • Teatervetenskap: Teaterns teori och praktik
 • Tyska
 • Öst- och centraleuropakunskap
 • Öst- och Sydöstasienkunskap

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

 

 • Religionshistoria
 • Religionsbeteendevetenskap
 • Islamologi
 • Judaistik
 • Gamla testamentets exegetik
 • Nya testamentets exegetik
 • Kyrkohistoria
 • Missionsvetenskap med ekumenik
 • Praktisk teologi
 • Religionsfilosofi
 • Etik
 • Systematisk teologi

Institutionen för utbildningsvetenskap

 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
 • Ämneslärare (grundskola 7–9), ingång engelska eller historia eller svenska
 • Ämneslärare (gymnasieskola), ingång engelska eller historia eller svenska

Institutionen för kommunikation och medier (med samhällsvetenskapliga fakulteten)

 • Mediehistoria
 • Retorik