lu.se

Sara Lind – kulturpedagog

– Det är passionen och glädjen i det vi gör som är det viktiga, som gör att man vill fortsätta även när man står och jobbar på något café i brist på annat. Och var alltid medveten om att vägen till drömjobbet kanske inte tar den logiska, raka vägen utan mycket väl kan gå genom just det där caféet.