Our researchers published by publishing houses

Here you can browse among a selection of our researchers’ books published by other publishing houses. Here are also books published by other universities included. The list covers both theses and other books, published from 2018 onwards. Within each year, the books are sorted alphabetically according to the author’s surname.

2021

Litteratur och läkekonst

Litteratur och läkekonst

Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck | Litteratur och läkekonst. Nio seminarier i medicinsk humaniora | Makadam förlag | 2021

Read more

Mönster i grönt

Mönster i grönt

Oscar Jansson | Mönster i grönt. Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor | Ellerströms förlag | 2021

Read more

Den gröna vändningen

Den gröna vändningen

David Larsson Heidenblad | Den gröna vändningen. En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden | Nordic Academic Press | 2021

Read more

Tarnished Heroes

Tarnished Heroes

Per Anders Rudling | Andreas Umland (ed.) | Tarnished Heroes. The Organization of Ukrainian Nationalists in the History Writing and Memory Politics of Post-Soviet Ukraine | Ibidem-Verlag | 2021

Read more

2020

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia

Johan Östling, Niklas Olsen, David Larsson Heidenblad (ed.) | Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations | Routledge | 2020

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia uses case studies to explore how knowledge circulated in the different public arenas that shaped politics, economics and cultural life in and across postwar Scandinavia, particularly in the 1960s and 1970s. This book focuses on a period ...

Read more

Vid världens ände

Vid världens ände

Joachim Östlund | Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelser om 1700-talets Sverige | Nordic Academic Press | 2020

Read more

Det gyllene Athen

Det gyllene Athen

Jerker Blomqvist | Det gyllene Athen. Sex texter om grekisk kulturhistoria | Artos & Norma | 2020

Read more

Doctoral supervision in theory and practice

Doctoral supervision in theory and practice

Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson, Åsa Lindberg-Sand | Doctoral supervision in theory and practice | Studentlitteratur AB | 2020

Read more

Analytical Variations

Analytical Variations

Bengt Edlund | Analytical Variations. Eight Critical Essays on Applied Music Theory | Peter Lang Publishing Group | 2020

Read more

Svenskan går bananer

Svenskan går bananer

Alexander Katourgi | Svenskan går bananer. En bok om översättningar som syns | Lys förlag | 2020

Read more

Ett år av akademiskt skrivande

Ett år av akademiskt skrivande

David Larsson Heidenblad | Ett år av akademiskt skrivande. Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare | Studentlitteratur AB | 2020

Unga forskare som vill göra akademisk karriär står inför många utmaningar. Deras tillvaro präglas av osäkra anställningar, motstridiga krav och begränsade erfarenheter av att stå på egna ben. Många befinner sig dessutom i familjebildande ålder. Kunskap om hur man kan göra för att må ...

Read more

Maria Magdalenas evangelium

Maria Magdalenas evangelium

Paul Linjamaa | Maria Magdalenas evangelium. Text, översättning och historisk bakgrund | Dialogos Förlag | 2020

Read more

Frontlöparen

Frontlöparen

Björn Lundberg | Frontlöparen. Gunder Hägg, hans uppgång och fall | Historiska Media | 2020

Read more

Våldets kön

Våldets kön

Gabriella Nilsson, Inger Lövkrona | Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser | Studentlitteratur AB | 2020

Read more

De obesuttnas arkeologi

De obesuttnas arkeologi

Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson | De obesuttnas arkeologi. Människor, metoder och möjligheter | Riksantikvarieämbetet | 2020

Read more

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Svante Norrhem, Erik Thomson (ed.) | Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789. Economies of Allegiance | Lund University Press | 2020

This book examines early modern politics, diplomacy and finance by looking at the transfer of money and other resources between sovereigns in return for military or political service, often known as the payment of 'subsidies'. Focusing on payments made by the French crown, the ...

Read more

Exporterad realism

Exporterad realism

Paul Tenngart | Exporterad realism. Svensk arbetarlitteratur på engelska | Makadam förlag | 2020

Read more

Danius och modet

Danius och modet

Philip Warkander, Marie Ledendal | Danius och modet | Hoc Press | 2020

Read more

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet

Erik Zillén | Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie | Makadam förlag | 2020

Fablerna om vargen och tranan, om hunden med köttstycket och om åsnan i lejonhuden var för många svenskar under äldre tid lika välbekanta som de bibliska berättelserna. Med Fabelbruk i svensk tidigmodernitet öppnar Erik Zillén, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, ...

Read more

2019

The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking

The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm | The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking. Minor Immigrant Cinemas in Sweden 1950-1990 | Intellect Ltd. | 2019

Read more

Representing Wine

Representing Wine

Rosario Caballero, Ernesto Suárez Toste, Carita Paradis | Representing Wine. Sensory perceptions, communication and cultures | John Benjamins Publishing Company | 2019

Read more

María Zambrano's Ontology of Exile

María Zambrano's Ontology of Exile

Karolina Enquist Källgren | María Zambrano's Ontology of Exile. Expressive Subjectivity | Palgrave Macmillan | 2019

Read more

Den bråkiga staden

Den bråkiga staden

Martin Ericsson, Andrés Brink Pinto | Den bråkiga staden. Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm | Stockholmia förlag | 2019

Read more

Tvåspråkighet hos barn i Sverige

Tvåspråkighet hos barn i Sverige

Gisela Håkansson | Tvåspråkighet hos barn i Sverige | Studentlitteratur AB | 2019

Read more

Invisible Search and Online Search Engines

Invisible Search and Online Search Engines

Jutta Haider, Olof Sundin | Invisible Search and Online Search Engines. The ubiquity of search in everyday life | Routledge | 2019

Read more

Exposed

Exposed

Mia-Marie Hammarlin | Exposed. Living with scandal, rumour, and gossip | Lund University Press | 2019

This book illuminates the personal experience of being at the centre of a media scandal. The existential level of that experience is highlighted by means of the application of ethnological and phenomenological perspectives to extensive empirical material drawn from a Swedish context. ...

Read more

Det moderna trettioåriga kriget

Det moderna trettioåriga kriget

Klas-Göran Karlsson | Det moderna trettioåriga kriget. Europa 1914-1945 | Natur och kultur | 2019

Read more

Är det detta som kallas postmodernism?

Är det detta som kallas postmodernism?

Victor Malm | Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning | Ellerströms förlag | 2019

Read more

Mercenary Swedes

Mercenary Swedes

Svante Norrhem | Mercenary Swedes. French Subsidies to Sweden, 1631-1796 | Nordic Academic Press | 2019

Read more

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Eric Pudney | Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681 | Lund University Press | 2019

Read more

Kattens hemliga språk

Kattens hemliga språk

Susanne Schötz | Kattens hemliga språk. Lär dig att förstå och kommunicera med din katt | Forum | 2019

Read more

2018

Lilla Harrie och stora Örtofta

Lilla Harrie och stora Örtofta

Anders Ödman | Lilla Harrie och stora Örtofta. Dynamik och divergens. Två byar i Harjager | Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening | 2018

Read more

Humboldt and the Modern German University

Humboldt and the Modern German University

Johan Östling | Humboldt and the Modern German University. An Intellectual History | Lund University Press | 2018

This book is about the idea of the university in modern Germany. Its primary focus is how the Humboldtian tradition was transformed and how it gave direction to debates around higher education. By combining approaches from intellectual history, conceptual history and the history of ...

Read more

Circulation of Knowledge

Circulation of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Nordberg (ed.) | Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge | Nordic Academic Press | 2018

Historians have long been interested in know­ledge—its nature and origin, and the circum­stances under which it was created—but it has only been in recent years that the history of knowledge has emerged as an academic field in its own right. In "Circulation of Knowledge", a group ...

Read more

Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till

Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till

Mats Arvidson | Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till. Att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld - en fragmentarisk essäbok | Roos & Tegnér | 2018

Titeln till denna fragmentariska essäbok är hämtad från romanförfattaren, poeten och filosofen Lars Gustafsson (19362016) och anspelar på René Descartes berömda formulering: Cogito, ergo sum. Tvivlet hos Gustafsson handlar ofta om den enskilda människans relation till språk, drömmar, ...

Read more

Mänskliga rättigheter i samhället

Mänskliga rättigheter i samhället

Malin Arvidsson, Lena Halldenius, Lina Sturfelt (ed.) | Mänskliga rättigheter i samhället | Bokbox förlag | 2018

Read more

Street Art and the Environment

Street Art and the Environment

Peter Bengtsen | Street Art and the Environment | Almendros de Granada Press | 2018

Read more

Delade meningar

Delade meningar

Tommy Bruhn | Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser. | Retorikförlaget | 2018

Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan ...

Read more

War remains

War remains

Marie Cronqvist, Lina Sturfelt (ed.) | War remains. Mediations of suffering and death in the era of the world wars | Nordic Academic Press | 2018

Read more

Kärleksaffären

Kärleksaffären

Ida de Wit Sandström | Kärleksaffären. Kvinnor och köpenskap i kustens kommers | Makadam förlag | 2018

Read more

Englands historia

Englands historia

Dick Harrison | Englands historia. Del 1: Från forntiden till 1600 | Historiska Media | 2018

Read more

Englands historia. Del II: Från 1600 till idag

Englands historia. Del II: Från 1600 till idag

Dick Harrison | Englands historia. Del II: Från 1600 till idag | Historiska Media | 2018

Read more

”En allians av något slag”

”En allians av något slag”

Mikael Hermansson | ”En allians av något slag”. Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954 | Universus Academic Press | 2018

I En allians av något slag ger Mikael Hermansson ny kunskap om den sällan skildrade relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England, och erbjuder nya perspektiv på det stora, svenska skiftet under 1900-talet – från en tysk kultursfär till en anglosaxisk. Redan vid slutet av ...

Read more

Photographic Engagements, Belonging and Affective Encounters in Contemporary Photography

Photographic Engagements, Belonging and Affective Encounters in Contemporary Photography

Erika Larsson | Photographic Engagements, Belonging and Affective Encounters in Contemporary Photography | Makadam förlag | 2018

Read more

Naturliga medborgare

Naturliga medborgare

Björn Lundberg | Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960 | Arkiv | 2018

Vad behöver barn och ungdomar lära sig för att kunna bli goda medborgare? Frågan har återkommit i debatter om barnuppfostran, utbildning och demokrati i mer än ett sekel. I Naturliga medborgare undersöker historikern Björn Lundberg friluftsliv som metod för medborgarfostran i två ...

Read more

Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory. Formulas of Betrayal

Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory. Formulas of Betrayal

Eleonora Narvselius | Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory. Formulas of Betrayal | Palgrave Macmillan | 2018

This volume offers a multidisciplinary approach to shaping and imposition of “formulas for betrayal” as a result of changing memory politics in post-war Europe. The contributors, who specialize in history, sociology, anthropology, memory studies, media studies and cultural studies, ...

Read more

Förnyelse - förbistring - försoning

Förnyelse - förbistring - försoning

Arne Olsson | Förnyelse - förbistring - försoning. En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015 | Artos & Norma | 2018

Read more

Blivande lärare och deras lärare

Blivande lärare och deras lärare

Anders Persson (ed.) | Blivande lärare och deras lärare. Introduktion till lärarutbildningen | Liber | 2018

I denna bok skriver forskande lärare och lärarutbildare om sina erfarenheter av att undervisa blivande lärare. Här tas en rad inifrånperspektiv där författarmetoden i flera fall är det bearbetade självupplevda. I andra fall beskrivs olika undervisnings- och arbetssätt och i åter andra ...

Read more

Framing Social Interaction

Framing Social Interaction

Anders Persson | Framing Social Interaction. Continuities and Cracks in Goffman's Frame Analysis | Routledge | 2018

This book is about Erving Goffman’s frame analysis as it, on the one hand, was presented in his 1974 book Frame Analysis and, on the other, was actually conducted in a number of preceding substantial analyses of different aspects of social interaction such as face-work, impression ...

Read more

Jugoslaviens undergång

Jugoslaviens undergång

Sanimir Resic | Jugoslaviens undergång. Krigen, freden, framtiden. 1991-2017 | Historiska Media | 2018

Initierad skildring av krigen i Jugoslavien. Historikern Sanimir Resic berättar om Jugslaviens undergång, från Slovenien 1991 till Kosovo 1999. Det var ett yrvaket och oförstående Europa som 1991 såg konflikterna blossa upp i Jugoslavien. Hur kunde detta ske? ...

Read more

Cavefors

Cavefors

Ragni Svensson | Cavefors. Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959-1982 | Ellerströms förlag | 2018

Read more

Kvinnors röster

Kvinnors röster

Eva Helen Ulvros | Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt | Historiska Media | 2018

Kvinnors röster ger en levande inblick i den stora samhällsomvandling som Sverige genomgick från sent 1700-tal till tidigt 2000-tal, med fokus på kvinnors möjligheter. Hur har deras sociala, politiska och kulturella liv sett ut och förändrats över tid? Genom kvinnors egna röster; ...

Read more

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2021-04-08