Course

Course code: SSLM01
Swedish title: Svenska: Språk och litteratur - påbyggnadskurs I
ECTS credits: 15

Study period: autumn semester 2022
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2022-08-29 – 2023-01-15
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-32550

Description

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ämneslärare i svenska och syftar till att fördjupa och bredda studiet av grammatik och litteratur. I ett kurspaket om 15 hp erbjuds litteraturhistoria ur nya perspektiv (7,5 hp) och grammatisk fördjupning (7,5 hp). Kursen ges som distanskurs på halvfart med tidsbundna föreläsningar en gång i veckan, med stöd av en nätbaserad plattform, men den kan även följas på campus.

Delkursen ”Litteraturhistoria ur nya perspektiv” ger en breddad och fördjupad orientering i litteraturhistoriska frågeställningar. Vi studerar såväl en rad litterära verk som författarskap och analyserar deras förhållande till sociala sammanhang, idéströmningar och estetiska traditioner – ur skiftande synvinklar och med stöd i aktuell forskning. Vi lyfter särskilt fram tematiska perspektiv för att illustrera samband och kontraster mellan olika historiska perioder.

I delkursen ”Grammatisk fördjupning och grammatik som språkutvecklande redskap” bekantar vi oss med hur man kan arbeta med grammatiska verk, framför allt Svenska Akademiens grammatik. Vi gör en kritisk granskning av normerande och deskriptiv grammatik, och vi diskuterar det gemensamma satsschemat som språkutvecklande redskap liksom olika läromedel och undervisningsmaterial avsedda för skolans svenskämne.

Modules

  1. Litteraturhistoria ur nya perspektiv , 7.5 ECTS
  2. Grammatik som språkutvecklande redskap , 2.5 ECTS
  3. Grammatisk fördjupning , 5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Comparative Literature

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16