lunduniversity.lu.se

The Theory and Practice of Theatre: Level 1 and Level 2

TTPA10

Course code: TTPA10
Swedish title: Teaterns teori och praktik: Grund- och fortsättningskurs
ECTS credits: 60

Semester:

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring 2017.

Study period: spring 2017
Semester: 2
Type of studies: full time, day
Study period: 2016-08-29 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish

Teachers: Rikard Loman

Module information

  1. Forms of theater and the basics of performance studies, 7.5 ECTS
  2. The actor in action, 7.5 ECTS
  3. The actor and the role, 7.5 ECTS
  4. The performance and the audience, 7.5 ECTS
  5. Theatre in a historical perspective, 7.5 ECTS
  6. Performing arts and society, 7.5 ECTS
  7. Performing arts in practice, 7.5 ECTS
  8. To speak and write about theatre, 7.5 ECTS

Description

Utbildningen undersöker ett nytt kunskapsområde, där de traditionella utbildningarna i teatervetenskap och scenkonst gemensamt söker en förståelse för teaterns praktik och roll i samhället. Undervisningen sker till lika delar på Språk- och litteraturcentrum i Lund och på Teaterhögskolan i Malmö. I kursen Teaterns teori och praktik utforskar du praktiskt bl.a. skådespelarens, regissörens, dramaturgens och kritikerns arbete. Man prövar olika analysverktyg på den dramatiska texten också genom att själv gestalta den sceniska situationen. Genom att följa det praktiska arbetet på olika teatrar ges möjligheter till att förstå hela den skapande process som leder fram till en färdig teaterföreställning. Du, som vill orientera dig i teaterns praktiska och teoretiska fält, får en god inblick i hur en teaterföreställning skapas, teaterns olika yrkesroller, en överblick över teaterproduktionens samhälleliga villkor och kunskaper i teatervetenskaplig teori. Dessutom läggs stor vikt vid att skriftligt och muntligt kunna kommunicera de kunskaper du får under kursens gång. Teaterns teori och praktik ger en god grund för att arbeta som kritiker, kulturskribent eller dramaturg, samt en insyn i teaterns konstnärliga arbetsfält.

Eftersom det är ett särskilt urval till utbildningen ska du skicka in en självpresentation (1-2 sidor) med cv och motivering till varför du vill gå utbildningen. Du laddar upp dokumenten på www.antagning.se

 

 

 

 

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions