lunduniversity.lu.se

I historiekanons skugga

I historiekanons skugga

Vanja Lozic
I historiekanons skugga. Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle
2010

Svenska

ISBN: 978-91-7104-119-7
Publisher: Malmö högskola

Läs en intervju med Vanja Lozic