lunduniversity.lu.se

Samtidsislam

Samtidsislam

Jonas Otterbeck
Samtidsislam. Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn
2010

Svenska

ISBN: 978-91-7331-317-9
Publisher: Carlsson bokförlag

Ett av författarens syften med boken är att skapa motbilder till icke-muslimska föreställningar om islam i Skandinavien men även till europeiska, islamistiska presentationer. De ignorerar stora grupper muslimer och många islamtolkningar. Det andra syftet är att visa hur de unga vuxna i studien har rätt till – de facto äger – sin religiositet och att vi inte kan lämna över rätten att definiera hur deras religiositet ser ut eller ska se ut till andra, till exempel religiösa experter, om vi tar studier av makt, diskurs och institutionalisering på allvar.