lunduniversity.lu.se

Samhällshistoria i fokus

Samhällshistoria i fokus

Lars Berggren, Mats Greiff, Jesper Johansson, Johan Svanberg, Malin Thor (red.)
Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur
2010

Svenska

ISBN: 978-91-978980-0-3
Publisher: Big Bad Books