lunduniversity.lu.se

Praktisk tyska

Praktisk tyska

Mikael Nystrand, Klaus Rossenbeck
Praktisk tyska. En resonerande grammatik med övningar
2010

Svenska

ISBN: 9789144046297
Publisher: Studentlitteratur

Allt fler tyskstuderande väljer i dag att läsa språket under enbart en termin, ofta som komplement till studier i andra ämnen eller inom ramen för programstudier i ekonomi eller teknik. Målet är att på relativt kort tid få en solid grund att stå på för att kunna använda tyskan korrekt i olika sammanhang. Den här boken är skriven just för dem.

Författarna ger här en resonerande framställning av den tyska grammatiken. Utan att ge avkall på vetenskapligheten förklarar de lättfattligt olika grammatiska moment, lyfter fram kontrastiva svårigheter samt resonerar kring olika möjligheter och begränsningar. I samband med ett antal grammatiska fenomen belyser de varför det – inte minst med hänsyn till yrkeslivet – är så viktigt att behärska just dessa språkliga företeelser i tyskan. Innehållet och ordförrådet i exemplen och övningarna knyter i stor utsträckning an till situationer och texter som är relevanta i yrkeslivet.

Boken behandlar både formlära och syntax och förutsätter grundläggande kunskaper om tysk grammatik motsvarande de förkunskapskrav som gäller för tillträde till flertalet grund- och specialkurser i tyska på universitetsnivå. Den riktar sig främst till studenter på grundkursen i tyska på universitet och högskola samt ekonomi- och teknikstuderande som kompletterar sitt huvudämne med språkstudier.