lunduniversity.lu.se

Bedömning av svenska som andraspråk

Bedömning av svenska som andraspråk

Anna Flyman Mattsson, Gisela Håkansson
Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
2010

Svenska

ISBN: 978-91-44-05820-7
Publisher: Studentlitteratur

Många elever med annat modersmål än svenska har i dag svårt att nå upp till målen i skolans olika ämnen. Ofta beror detta på att deras svenska inte har utvecklats i samma takt som komplexiteten i skolans ämnesundervisning. För att kunna stärka varje elevs språkutveckling krävs det dock att läraren har ett smidigt analysverktyg till sin hjälp. Den här boken presenterar en modell för nivåbedömning i svenska som andraspråk förankrad i Processbarhetsteorin och i den forskning som gjorts om utvecklingsstadier i svenska som andraspråk. Modellen ska ge läraren ett verktyg för att identifiera dessa utvecklingsstadier men också möjlighet att utöka analysen till att täcka alla delar av inlärningsprocessen.