lunduniversity.lu.se

Bott i Lund

Bott i Lund

Fredrik Tersmeden, K. Arne Blom (red.)
Bott i Lund. Från vindskupa och logement till lägenhet; lundensiskt studentboende igår & idag & imorgon
2010

Svenska

ISBN: 978-91-972850-8-7
Publisher: Lunds universitetshistoriska sällskap