lunduniversity.lu.se

Allt som tänkas kan

Allt som tänkas kan

Marie Cronqvist (red.)
Allt som tänkas kan. 29 ingångar till vetenskapens villkor
2010

Svenska

ISBN: 978-91-7061-083-7
Publisher: Makadam förlag