lunduniversity.lu.se

Swedish Film

Swedish Film

Anders Marklund, Mariah Larsson (red.)
Swedish Film. An Introduction and Reader
2010

Engelska

ISBN: 9789185509362
Publisher: Nordic Academic Press

Swedish Film: An Introduction and Reader gives a wide and yet concise presentation of the history of Swedish film through a number of articles by Swedish and international film scholars. The book draws upon a rich tradition of research on Swedish cinema, and it offers a varied and inspiring introduction to the history – from the very first film screenings to contemporary works.

Combining in-depth studies with contextualizing introductions, Swedish Film: An Introduction and Reader provides a rich spectrum of perspectives on Swedish film previously unavailable in English. The book will be essential reading for students, scholars and anyone who has an interest in Swedish cinema!

Swedish Film: An Introduction and Reader ger en bred och samtidigt koncis presentation av den svenska filmens historia genom tematiskt ordnade artiklar skrivna av svenska och internationella filmvetare. Boken har sin grund i en rik tradition av forskning om svensk film och den erbjuder en varierande och inspirerande introduktion till historien – från den första filmvisningen till samtida verk.

Genom att kombinera djupstudier med kontextualiserande introduktioner ger redaktörerna för Swedish Film: An Introduction and Reader ett brett perspektiv på svensk film som tidigare inte funnits tillgängligt på engelska. Boken är grundläggande läsning för studenter, forskare och alla som är intresserade av svensk film!