lunduniversity.lu.se

Möten med historiens mångfald

Möten med historiens mångfald

Lars Berggren, Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer (red.)
Möten med historiens mångfald
2010

Svenska

ISBN: 978-91-85509-46-1
Publisher: Nordic Academic Press

Historia är en vital och spännande disciplin vid de svenska universiteten och högskolorna. Ämnet har under de senaste decennierna kommit att omspänna mycket vida fält. I Möten med historiens mångfald ger nästa generation av svenska historiker läsaren en inblick i sina pågående eller nyss avslutade forskningsarbeten.

Författarna skildrar exempelvis hur det svenska postväsendet på 1600-talet samverkade med adelns förtryck av bönderna, hur man sett på åldrande och åldersbegreppet i Sverige under 1900-talet, och hur de konkurrerande ideologierna bakom liberalism, fascism och socialism har utvecklats under det senaste århundradet. Också teoretiskt är inspirationskällorna varierande och visar på historieämnets nära relation till andra kultur- och samhällsvetenskaper.

Möten med historiens mångfald är författad av doktorander i Nationella forskarskolan i historia – ett samarbete sedan 2001 kring forskarutbildning i historia mellan Lunds universitet, Malmö högskola, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet.