lunduniversity.lu.se

Professionens problematik

Professionens problematik

Johanna Ringarp
Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling.
2011

Svenska

ISBN: 978-91-7061-091-2
Publisher: Makadam