lunduniversity.lu.se

Klass

Klass

Ulrika Holgersson
Klass. Feministiska och kulturanalytiska perspektiv
2011

Svenska

ISBN: 9789144045924
Publisher: Studentlitteratur

Efter Berlinmurens fall och postmodernismens genomslag inom vetenskapen talades det om klassbegreppets kris, eller rent av dess död. Utomlands fördes en livlig diskussion, men i Sverige var det jämförelsevis tyst. På senare år har det dock blivit på modet igen att beskriva samhället i klasstermer, såväl i den offentliga debatten som i litteraturen och populärkulturen.

Det här är den första grundliga läroboken och genomgången på svenska av de senaste decenniernas klassdebatt. Med hjälp av feministiska och kulturanalytiska perspektiv sätts Marx, Weber och deras mest centrala efterföljare in i sina historiska sammanhang, som en del av en stor berättelse om det moderna samhället. Därefter diskuteras alternativa vägar, som Bourdieus sociologi, postmarxism och olika feminismer. Syftet är att skapa förutsättningar för en bredare förståelse av begreppet klass och att ge redskap för en analys som bättre fångar klassamhällets mångskiftande karaktär, dess makt genom inne- och uteslutningar.

Boken vänder sig till alla samhällsintresserade. Den är tvärvetenskaplig och kan användas på samtliga nivåer inom humaniora och samhällsvetenskap.

Läs en intervju med Ulrika Holgersson