lunduniversity.lu.se

Lusten att förstå

Lusten att förstå

Peter Gärdenfors
Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor
2010

Svenska

ISBN: 978-91-27-12165-2
Publisher: Natur & Kultur

Vi föds med en naturlig vilja att lära; motivationen kommer inifrån. I ett fungerande utbildningssystem drivs barnen av sin inre motivation och de söker sig självmant mot en förståelse av omvärlden. Peter Gärdenfors diskuterar vad lärande är, hur förståelse skapas och vilka processer i hjärnan som är involverade i lärande, minne och motivation.