lunduniversity.lu.se

Kärlek per korrespondens

Kärlek per korrespondens

Christina Douglas
Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet
2011

Svenska

ISBN: 978-91-7331-435-0
Publisher: Carlsson bokförlag

Om kärlek och äktenskap i det sena 1800-talets svenska verklighet. I centrum står två pars relationer under förlovningstiden. Hur förhöll de sig till sin kärlek och hur hanterade de den när nu siktet var inställt på äktenskap? Framför allt är det genom parternas brev som Douglas närmar sig deras relationer. Douglas följer de två paren Erik och Sophia, Hanna och Harald.