lunduniversity.lu.se

Lex orandi-lex credendi

Lex orandi-lex credendi

Gösta Hallonsten
Lex orandi-lex credendi. En kommentar till trosbekännelsen
2011

Svenska

ISBN: 978-91-7580-526-9
Publisher: Artos & Norma

Lex orandi, Lex credendi betyder »Bönens lag, trons lag«, det vill säga »Så som man ber, så tror man«. Trosbekännelserna som läses i kyrkan var ursprungligen dopbekännelser som innebar att man betygade sin tro på den Treenige Guden och döptes i hans namn. Denna bok är en kommentar till den Apostoliska
och den Nicenska trosbekännelsen och tar sin utgångspunkt i sambandet mellan gudstjänst och tro. Efter en kort historik om trosbekännelsernas funktion och uppkomst följer en redogörelse för bekännelsernas innehåll och struktur. lex orandi, lex credendi är tänkt som en grundläggande lärobok för teologistudenter, men kan läsas av var och en som intresserar sig för trosbekännelsens historia och innehåll. Gösta hallonsten är professor i systematisk teologi vid Lunds Universitet.
Omslagsbilden föreställer Jesu dop som det framställs i kupolmosaiken i Arianska baptisteriet i Ravenna (500-talet).