lunduniversity.lu.se

Trampa på mitt hjärta

Trampa på mitt hjärta

Muhammad al-Maghut, Bo Holmberg, Cecilia Persson
Trampa på mitt hjärta
2011

Svenska

ISBN: 978-91-86307-79-0
Publisher: Tranan, Stockholm, Sweden

Tolkning från arabiska och efterord: Bo Holmberg och Cecilia Persson

Den syriske poeten och dramatikern Muhammad al-Maghut (1934-2006) levde större delen av sitt liv i Damaskus. Hans texter förenar humor och allvar på ett paradoxalt sätt. Med ironisk självdistans gestaltar han förtryckets mekanismer och åskådliggör fängelsets stenmurar och järngaller. Ofriheten spårar han ända tillbaka till sin födelse och liknar navelsträngen vid en snara om halsen. När han skildrar sin fruktan och sin instängdhet utgår han från den ångest som drabbade honom när fångvaktaren först gången trampade på hans hjärta med sin fot av sten.

Tillsammans har Bo Holmberg och Cecilia Persson tidigare tolkat Från nostalgisk kärlekspoet till diktare med orden som vapen av Nizar Qabbani (Tranan, 2008).