lunduniversity.lu.se

Religion och populärkultur

Religion och populärkultur

Pierre Wiktorin
Religion och populärkultur. Från Harry Potter till Left Behind
2011

Svenska

ISBN: 978-91-85767-92-2
Publisher: Sekel Bokförlag

Read this book