lunduniversity.lu.se

Ur regnskogens skugga

Ur regnskogens skugga

Arne Jönsson, James Dobreff, Helene Schmitz
Ur regnskogens skugga. Daniel Rolander och resan till Surinam
2011

Svenska

ISBN: 978-91-7126-212-7
Publisher: Bokförlaget Max Ström

Ur regnskogens skugga berättar om en ovanlig resa. År 1754 gav sig
Daniel Rolander iväg på en strapatsrik färd till Sydamerika och Surinams
urskogar. Han var Carl von Linnés mest litterärt begåvade lärjunge och
hade skickats ut för att insamla växter och djur och beskriva landet.
Resultatet av den tvååriga resan blev rika samlingar och en 700-sidig
resejournal som målande berättar om växt- och djurliv men också om de
olika folkgrupperna i Surinam, de vita, de svarta och den indianska
urbefolkningen.

Nu träder för första gången Rolanders text fram i svensk språkdräkt i
översättning från latinet av Arne Jönsson, som är den som återupptäckte
Rolanders dagbok och varit ledare för det av Riksbankens Jubileumsfond
finansierade projektet "En Linnélärjunge i Sydamerika: Utgåva av Diarium
Surinamicum".

James Dobreffs avsnitt, "Den fallne aposteln", bygger helt på ny
forskning. Dobreff har ansvaret för den vetenskapliga utgåvan av
Rolanders latinska text och utforskandet av Rolanders betydelse som
vetenskapsman och författare. Det är genom hans verksamhet som Rolander
blivit en internationell angelägenhet. Se
www.lib.umn.edu/bell/annual%20lecture

Fotografen Helene Schmitz har rest i Rolanders fotspår, och hennes
magiska bilder från Surinam ger en färgstark förnimmelse av djungeln -
vacker och hotfull som den är.

Denna bok är den populärvetenskapliga redovisningen av Rolanderprojektet
(finansierat av Riksbankens jubileumsfond).

Läs mer om boken