lunduniversity.lu.se

Den vackra och erkända patriarchalismen

Den vackra och erkända patriarchalismen

Alexander Maurits
Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal
2011

Svenska

ISBN: 978-91-85767-94-6
Publisher: Sekel Bokförlag

Läs en intervju med Alexander Maurits