lunduniversity.lu.se

Bertil Malmberg: diktaren i dialog

Bertil Malmberg: diktaren i dialog

Peter Luthersson, Anders Mortensen (red.)
Bertil Malmberg: diktaren i dialog. Polemik, enkätsvar och intervjuer i urval av Peter Luthersson och Anders Mortensen
2012

Svenska

ISBN: 978-91-7353-559-5
Publisher: Atlantis

Bertil Malmberg var seismografiskt känslig för sin samtids mentala skred.
Med nyfikenhet och analytisk skärpa rapporterade han i tidningar och
tidskrifter om ideologiska och kulturella krängningar. Samtidigt uppträdde
han privat och i offentligheten som ett utkorat och upphöjt, närmast
profetiskt väsen, inte som skribent eller författare utan som diktare eller
skald.

Peter Luthersson och Anders Mortensen har ställt samman en
antologi som dokumenterar dels några av de skärmytslingar i medierna som
Bertil Malmberg råkade in i till följd av sina rapporter från samtiden, dels
den bild som samma medier förmedlade av en utkorad och upphöjd.
Dokumentationen siktar på att förtydliga bilden av Bertil Malmberg som
representant för tanketraditioner som länge har haft svårt att göra sig
gällande i Sverige.