lunduniversity.lu.se

Islamologi

Islamologi

Jonas Otterbeck, Leif Stenberg (red.)
Islamologi. Studiet av en religion
2012

Svenska

ISBN: 978-91-7331-494-7
Publisher: Carlsson bokförlag

Detta är en grundläggande bok i islamologi. Syftet är att studera och analysera de förhållanden som skapar det som uppfattas som ”islam” av muslimer. Samspelet mellan tolkning och vad som sker i samhället har följaktligen stor betydelse. Just samspelet mellan samhälle, kultur och religion är en del av förklaringen till varför islam tolkas på ett visst sätt i en viss situation. Men bland de 1,5 miljarder som bekänner sig till islam finns förstås en mängd tolkningar.
Redaktör Jonas Otterbeck är docent i islamologi och lektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund. Leif Stenberg är docent i islamologi och föreståndare för Centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet. Övriga medarbetare är forskare och kännare av islam.