lunduniversity.lu.se

Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse

Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse

Anne-Christine Hornborg
Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse
2012

Svenska

ISBN: 9789175042473
Publisher: Dialogos

Har riter och ritualer spelat ut sin roll i det moderna samhället? Eller har de bara ändrat karaktär genom att sätta individen i centrum istället för traditionen? Att vara deprimerad, stressad, oinspirerad på arbetet eller bara vanlig ses som en brist.

Utanför kyrkans själavårdande samtal eller den kliniska terapins rum vill nya entreprenörer med ett terapeutiskt språk och egencertifierat ledarskap sälja specialdesignade lösningar till individen för att bekämpa ohälsa, diskutera existentiella frågor eller hitta strategier för självförverkligande och framgång i privatlivet såväl som på arbetsplatsen. Den säljande idén är att det endast är coachen eller den nyandliga terapeuten som kan leda vägen till denna inre insikt.

Det kan liknas vid en modern väckelse som speglar det nyliberala samhällets framgångsideologi.

Ann Christine Hornborg är religionshistoriker och professor vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds universitet.