lunduniversity.lu.se

Ritualisering och sårbarhet

Ritualisering och sårbarhet

Anders Persson
Ritualisering och sårbarhet. Ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion
2012

Svenska

ISBN: 978-91-47-09611-4
Publisher: Liber

Vem var egentligen Erving Goffman - och hur viktig var hans insats som sociolog? Goffmans teori om social interaktion har blivit alltmer populär efter hans död - men under sin livstid var han omstridd, motsägelsefull och lite gåtfull.

Boken utgör både en introduktion till och en tolkning av Goffmans perspektiv på social interaktion. Den är också ett försök att utveckla perspektivet på några vitala punkter. Centrala begrepp som performance, roll, stigma och institution presenteras. Författaren visar hur Goffmans sociologi kan användas för att förstå senmoderna fenomen som sociala medier, samtidigt som han vidareutvecklar Goffmans fascinerande frame-begrepp och visar vilka undersöknings- och analysmetoder han använde. I två kapitel presenteras Goffman som person i det sociologiska vetenskapssamhället. Författaren betonar det rituella elementet i social interaktion, som gör interaktionen till en mer förutsägbar rutin - på samma gång som den blir sårbar.

"En enastående presentation av arvet från Goffman. Anders Persson ger både nybörjaren och den erfarne forskaren en insiktsfull skildring av bredden, briljansen och begränsningarna hos en av sociologins mest innovativa tänkare." Ronald Eyerman, professor i sociologi vid Yale University

Anders Persson är professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Skola & makt, Politiken i krissamhället och Social kompetens.
Läs mer på författarens hemsida www.socialinteraktion.se