lunduniversity.lu.se

Retorik för naturvetare

Retorik för naturvetare

Susanne Pelger, Sara Santesson
Retorik för naturvetare. Skrivande som fördjupar lärandet
2012

Svenska

ISBN: 978-91-44-07507-5
Publisher: Studentlitteratur AB

Den här boken visar hur populärvetenskapligt skrivande kan leda till lärande på flera plan. Studenter som skriver populärvetenskap utvecklar sin kommunikativa och retoriska kompetens. Samtidigt vidgar de perspektivet på sitt ämne.

Boken ger prov på hur man kan genomföra kommunikationsträning inom ramen för naturvetenskaplig utbildning. Ett flertal kommuni­kations­övningar beskrivs med förslag på hur dessa kan integreras i ämnes­undervisningen. Med hjälp av autentiska exempel illustreras vanliga styrkor och svagheter i studenters texter. Här finns också exempel på hur konstruktiv respons kan se ut och hur den kan leda till utveckling och ökad medvetenhet - hos både givaren och mottagaren.

Boken riktar sig främst till lärare och pedagogiska ledare inom högre utbildning, särskilt inom de naturvetenskapliga och angränsande ämnena, men den kan även användas individuellt som inspiration och handledning för alla som intresserar sig för populärvetenskapens retorik.