lunduniversity.lu.se

"De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon"

"De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon"

Klas-Göran Karlsson
"De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon" Det armeniska folkmordet och dess efterbörd
2012

Svenska

ISBN: 978-91-7353-530-4
Publisher: Atlantis

En ungturkisk regering med diktatorisk makt förövade 1915-1917, mitt under brinnande världskrig, ett folkmord på en miljon armenier i det döende osmanska riket. Folkmordet tog dock inte slut 1917, utan blev en del av en blodig internationell kamp om makt och nationella gränser i Mindre Asien och Sydkaukasien. Kampen slutade med att Turkiet 1923 utropades till en ny stat, medan Armenien blev en sovjetrepublik.

Men folkmordet har pågått i ytterligare snart hundra år, om än med andra medel än 1915: som en förbittrad armenisk kamp för erkännande, som ett lika förbittrat turkiskt förnekande och som ett internationellt ointresse för folkmordet som först i vår tid ändrats till engagemang.

Klas-Göran Karlssons perspektivrika framställning slutar med en analys av den svenska riksdagens erkännande 2010 av folkmordet på armenierna.