lunduniversity.lu.se

Tillvarons utmaningar

Tillvarons utmaningar

Thord Svensson, Ervik Cejvan, Catharina Stenqvist (red.)
Tillvarons utmaningar. Religionsfilosofiska studier i erfarenhet, tro och mening
2012

Svenska

ISBN: 9789175805832
Publisher: Artos & Norma

Tillvarons utmaningar är en religionsfilosofisk antologi som ger nya perspektiv på och analyser av religion och vad det innebär att vara människa. Bland annat diskuteras om religiösa erfarenheter måste vara av en extraordinär art och om religiös tro måste inkludera ett försanthållande eller en tro på något specifikt objekt? Frågor om hur en psykoanalytiskt inriktad religionsfilosofi kan gestalta sig och vad det är att ha en livshållning utreds också.
Det argumenteras för att innebörden hos religiösa ord och uttryck till viss del alltid är obestämd och att den medvetandefilosofiska teorin »aktiv externalism« kan tydliggöra hur religiös tro fungerar. Likaså avhandlas frågan om på vilket sätt det kan tänkas finnas svar på människans eviga frågor, så som den om Guds existens, och hur de svaren i så fall kan nås. Tillsammans visar antologibidragen på den variation och det nytänkande som finns inom svensk religionsfilosofi.
Redaktörerna är verksamma vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund Universitet.