lunduniversity.lu.se

Förintelsens röda nejlika

Förintelsens röda nejlika

Ulf Zander
Förintelsens röda nejlika. Raoul Wallenberg som historiekulturell symbol
2012

Engelska

ISBN: 978-91-86261-17-1
Publisher: Forum för levande historia

Raoul Wallenberg har fått status som en av andra världskrigets främsta hjältar tack vare de insatser han gjorde i Budapest 1944–1945 för att rädda judar undan Förintelsen. Samtidigt är hans öde förknippat med fångenskap och undergång i Sovjetunionen. I Förintelsens röda nejlika skriver Ulf Zander om den förändrade synen på Wallenberg i Sverige, Ungern och USA under efterkrigstiden. Diskussioner om det politiska och diplomatiska spelet kring honom är sammanflätat med olika kulturella gestaltningar av Wallenberg och hans öde.