lunduniversity.lu.se

Drottning Victoria – ur ett inre liv

Drottning Victoria – ur ett inre liv

Anders Jarlert
Drottning Victoria – ur ett inre liv. En existentiell biografi
2012

Svenska

ISBN: 9789173314688
Publisher: Carlsson bokförlag

Victoria betyder seger, men berättelsen om Sveriges drottning Victoria (1862–1930) är till stor del en förlorares historia. Hon var förlorare i den meningen att hon misslyckades: politiskt genom demokratins och parlamentarismens genombrott i Sverige och genom Tysklands förlust i första världskriget och revolutionen, personligt genom sjukdomar som hindrade henne att utföra sin uppgift och genomföra sina planer. Hennes äktenskap var också tidvis mycket ansträngt. Hon led svåra personliga förluster. Bl.a. miste hon sin yngste son 1918 och samma år gick hennes familj genom tyska revolutionen miste om sin ställning och delar av sin förmögenhet. Hon omgavs ända sedan barndomen av en förlustkultur som tog sig uttryck inte bara i den ofta återkommande hovsorgen efter släktingar i olika furstehus, och inte minst i den ”dödskult” som Victorias moder införde 1888, ”tårarnas år”. I kulten ingick ett aktivt firande av de dödas minnesdagar, och fotografier av sörjande på dödsbädden.
Boken innehåller mängder av nytt stoff och helt nya tolkningar. Ingen har förut sett Victorias långa, handskrivna konfirmationsbekännelse, analyserat hennes sjukdomshistoria och satt in hennes politiska agerande i ett större sammanhang.
Anders Jarlert är professor vid centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, redaktör för Kyrkohistorisk Årsskrift (KÅ) och ledamot av Vitterhetsakademien.